Ngày thứ 256 của mỗi năm được chọn một cách không chính thức là Ngày Lập trình viên.

Hãy trả lời nhanh: 28 (2 mũ 8) bằng bao nhiêu? Tất nhiên là 256. Nếu bạn biết câu trả lời trước khi đọc kết quả này, chúng tôi có thể tự tin kết luận bạn là một lập trình viên. Ngày lập trình viên (Programmer's Day) được tổ chức hàng năm một cách không chính thức vào ngày thứ 256 của năm, rớt vào ngày 13/9 của năm nay.

13/9 là ngày hôm qua. Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể tổ chức được. Hãy đem hoa, trái cây và bánh kẹo tặng những lập trình viên xung quanh bạn. Còn nếu bạn là một lập trình viên, hey, uống xong cốc nước này rồi quay trở lại với công việc đi, đây là danh sách các bug cần sửa gấp!

Hải Nam (viết từ Engadget, Reddit) 
Bình luận

  • TTCN (0)