WorldBank - nguồn vốn vay chính của đề án. Ảnh: crs-asia.

Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ đã ký phê duyệt Hiệp định tín dụng phát triển cho Dự án Phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam với số tiền vay của Ngân hàng Thế giới (WB) là 93,72 triệu đô la Mỹ.

Số vốn vay nói trên nằm trong tổng chi phí đầu tư cho dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông lên đến 107 triệu đô la trong giai đoạn 2006 - 2010, trong đó vốn vay của WB là 93,72 triệu đô la; vốn đối ứng của năm đơn vị tham gia gồm Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT), Tổng cục Thống kê, UBND TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội là 13,1 triệu đô la.

Bộ Bưu chính Viễn thông, đơn vị điều phối dự án, cho biết mục tiêu của dự án là tập trung vào phát triển khoa học công nghệ thông tin và truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế; xây dựng và phát triển chính phủ điện tử Việt Nam, tạo lập và phát triển môi trường doanh nghiệp và công dân điện tử, giao dịch và thương mại điện tử...

Dự kiến, trong năm 2006 sẽ giải ngân 6% số vốn vay nói trên; năm 2008 là 34% và đến năm 2010 sẽ giải ngân 100%.

(theo TBVTSG)Bình luận

  • TTCN (0)