1 bài gửi / 0 new
Bài gửi cuối
Dọn dẹp lịch sử nhanh chóng với History Eraser dành cho Android

Phần mềm này hỗ trợ bạn xóa nhanh các dữ liệu lịch sử trong thiết bị Android của bạn. Hết sức dễ sử dụng, nó giúp bạn xóa đi lịch sử không muốn người khác biết trong máy của bạn.

Ảnh

Các tính năng:

  • Xóa lịch sử trình duyệt
  • Xóa lịch sử cuộc gọi
  • Xóa lịch sử tìm kiếm trên Market
  • Xóa lịch sử tìm kiếm trên Google Map
  • Xóa lịch sử tìm kiếm ở Gmail
  • Xóa dữ liệu trong clipboard
  • Xóa lịch sử tìm kiếm trên Youtube
  • Xóa lịch sử tìm kiếm ở Google

Tải: Sử dụng chương trình quét mã để lấy link tải trên máy của bạn. Bạn cũng có thể tải trên Android Market.

Ảnh

Thêm bình luận

Đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bài bình luận