13 tuổi. Bill cùng với Paul Allen (một trong những người sáng lập ra Microsoft)

Những hình ảnh về Bill Gates từ lúc nhỏ, với người bạn nối khố Paul Allen cho đến lúc nhận bằng tốt nghiệp ĐH Harvard.

Tập ảnh: Cuộc đời Bill Gates qua ảnh (8 hình)

(Nguồn: Political figures) 
Bình luận

  • TTCN (0)