Một tòa án cấp cao ở Hamburg, Đức vừa qua đã ra lệnh yêu cầu RapidShare phải chủ động rà soát, kiểm tra và loại bỏ mọi nội dung vi phạm bản quyền từ website của mình.

Theo phán quyết này, RapidShare đã không có những biện pháp đủ để ngăn chặn vấn đề vi phạm bản quyền trên website của mình. Phán quyết này được đưa ra sau sự sụp đổ của MegaUpload khoảng một tháng. Tuy nhiên, RapidShare không bị xử lí nặng như MegaUpload vì mô hình hoạt động của họ khác biệt khá nhiều so với MegaUpload, đặc biệt là về chế độ thưởng điểm.

Theo báo cáo ban đầu, có vẻ như trong tương lai gần, các trang web sẽ phải kiểm duyệt vấn đề bản quyền các nội dung được đăng tải lên trước khi được phép đưa chúng lên mạng. RapidShare có vẻ là trang web đầu tiên bị bắt buộc thực hiện công việc này.

Điều này buộc họ sẽ phải phát triển một giải pháp mới để kiểm duyệt các nội dung được tải lên, nhằm ngăn chặn việc chia sẻ bất hợp pháp các nội dung có bản quyền.

Từ lâu, ngành công nghiệp nội dung số đã mong muốn có được một chính sách chính thức trước khi chính phủ kiểm soát các nội dung được tải lên, điều đó buộc các chủ sở hữu trang web phải chịu trách nhiệm cho các tài liệu vi phạm bản quyền, chứ không phải là các chủ sở hữu nội dung tải lên.

Hiện nay các trang chia sẻ video như YouTube mới chỉ cung cấp cho chủ sở hữu bản quyền một công cụ duy nhất là tìm kiếm để tìm ra những nội dung vi phạm bản quyền và thông báo các site chứa nội dung vi phạm bản quyền. Cuối tháng này, RapidShare sẽ thực hiện giới hạn tốc độ download với các file chia sẻ không rõ ràng về bản quyền xuống còn khoảng 30 Kbps.

Theo Thế giới @
Bình luận

  • TTCN (0)