Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cho biết, hiện Bộ TT&TT đang hoàn chỉnh dự thảo để trình Thủ tướng quyết định các băng tần sẽ được đấu giá trong thời gian tới.

Như vậy, với việc Bộ TT&TT trình Thủ tướng quyết định các băng tần sẽ được đấu giá thì việc lấy giấy phép 4G sẽ phải qua hình thức đấu giá thay vì thi tuyển như ở băng tần 3G. Ngoài ra, do giấy phép sử dụng băng tần 2G của VinaPhone và MobiFone sắp hết thời hạn, nên vấn đề đặt ra là băng tần 2G của hai nhà mạng này sẽ được đấu giá hay sẽ được gia hạn thêm. Nếu trong trường hợp VinaPhone và MobiFone được các cấp có thẩm quyền phê duyệt cho sáp nhập thì được coi là 1 hay 2 pháp nhân trong việc lấy giấy phép băng tần 2G.

Trước đó, hồi tháng 3/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2012/QĐ-TTg Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012. Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông muốn có tần số vô tuyến điện sẽ phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng thay vì cấp miễn phí như trước đây. Doanh nghiệp được quyền sử dụng băng tần, kênh tần số thông qua việc đánh giá các yêu cầu tối thiểu và mức trả giá của doanh nghiệp. Doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu tối thiểu và có mức trả giá cao nhất là doanh nghiệp trúng đấu giá. Đối tượng được tham gia đấu giá là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Theo quy định, việc đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2012. Theo từng thời kì, Bộ trưởng Bộ TT&TT trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục băng tần, kênh tần số cụ thể được đấu giá phù hợp với quy hoạch tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thành lập Hội đồng đấu giá và quy định quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá.

Băng tần đấu giá được chia thành các khối băng tần theo quy định tại các quy hoạch tần số vô tuyến điện. Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định giá khởi điểm của khối băng tần, kênh tần số được đấu giá trước khi tổ chức đấu giá.

Việc trả giá được thực hiện theo hình thức trả giá nhiều vòng, đồng thời tất cả các khối băng tần, kênh tần số hoặc trả giá một lần hoặc hình thức khác do Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định tại Hồ sơ mời đấu giá. Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định cụ thể việc tổ chức trả giá tại quy chế đấu giá.

Theo ICTNewsBình luận

  • TTCN (0)