Microsoft đã mở rộng thời gian hỗ trợ chính thức cho Office 2007, thêm 6 tháng, cùng với đó là một điều khoảng trong chính sách hỗ trợ của công ty ít được người dùng biết đến.

Theo kế hoạch mới của Microsoft, hãng sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Office 2007 vào tháng 10/2012 và kết thúc quá trình hỗ trợ mở rộng vào tháng 10/2017, cùng thời điểm hãng cho Vista "về vườn".

"5 năm" được xem là chính sách chủ đạo trong hoạt động hỗ trợ mà Microsoft mang đến cho các sản phẩm của mình, bao gồm cập nhật bảo mật cũng như sửa chữa miễn phí các vấn đề khác, chẳng hạn như sự ổn định và độ tin cậy cũng như các gói dịch vụ khác nhau. Và "5 năm" cũng là chính sách mà Microsoft áp dụng cho hoạt động hỗ trợ mở rộng cho các sản phẩm, bao gồm cả việc cung cấp bản vá bảo mật và cung cấp các bản sửa lỗi khác cho các tổ chức đã kí hợp đồng hỗ trợ mở rộng với công ty.

Ngoài ra, chính sách của Microsoft cũng có một số điểm ngoại lệ, trong đó đáng chú ý là chính sách hỗ trợ chính thức sẽ được cung cấp 5 năm hoặc 2 năm sau khi sản phẩm kế nhiệm được phát hành, tùy theo mức nào dài hơn sẽ được chọn.

Office 2007 được giới thiệu vào tháng 1/2007 và chính thức được phát hành vào tháng 4/2007. Nhưng bởi vì Office 2010, sản phẩm kế thừa Office 2007, được bán ra giữa tháng 6/2010 nên hãng đã đẩy chính sách hỗ trợ đến tháng 10/2012 để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu trong 2 năm.

Thông tin này đã được phát ngôn viên của Microsoft xác nhận.

Trước đó, Microsoft đã thay đổi một hoạt động nhỏ trong chính sách hỗ trợ. Cụ thể vào cuối tháng 2 công ty đã lặng lẽ tăng gấp đôi thời gian hỗ trợ cho các phiên bản dành cho người tiêu dùng của Windows 7 và Windows Vista, đem lại tổng cộng 10 năm hỗ trợ phù hợp với phiên bản Enterprise.

Theo PCWorld
Bình luận

  • TTCN (0)