Facebook đã có các phiên bản bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức. Tất cả đều được dịch bởi những người hiện đang sử dụng mạng xã hội này.

Myspace đang tiếp tục giới thiệu những phiên bản địa phương hóa. Họ lập những nhóm điều hành ở các quốc gia, không chỉ để dịch website, mà còn có nhiệm vụ quảng bá nghệ thuật cũng như nền văn hóa ở đó. Hiện Myspace đã có các chi nhánh ở London, Paris, Berlin, Madrid, Milan, Stockholm, Helsinki, Oslo, Copenhagen, Sydney, Mexico City, Sao Palo, Buenos Aires, Toronto, Tokyo, và Bắc Kinh. Một số chi nhánh sẽ chuẩn bị được mở tại Mumbai, Moscow, và Istanbul.

Trong khi đó, Facebook lại tìm một hướng đi khác, đó là để người dùng làm mọi công việc thay họ. Họ chọn một số thị trường và mời một vài người dùng thử công cụ cộng tác biên dịch của họ. Khi công việc biên dịch hoàn tất, mọi người có thể dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ của website theo ý mình.

Công cụ biên dịch có thể tìm thấy tại đây, nhưng hiện tại chỉ có những ai được mời (invited users) mới có thể sử dụng.

Một khi đã thêm công cụ vào trang Facebook của mình và bật chức năng "translation mode", người dùng sẽ được cung cấp những cụm từ cần được dịch. Khi đã dịch xong và gửi đi, những người dùng khác có thể tham gia bình chọn nó.

Hơn một nửa người dùng Facebook là ở ngoài nước Mỹ và đều đang phải sử dụng website này bằng tiếng Anh. Hiện tại ở Đức có khoảng 600 000 người dùng. Phó Chủ tịch Facebook Matt Cohler cho biết, khi phiên bản tiếng Đức vừa được hoàn thành, ông hy vọng con số trên sẽ tăng lên nhanh chóng.

Theo TechCrunchBình luận

  • TTCN (0)