Ngày 3/6, Facebook đã công bố một thư viện các phầm mềm con được viết bằng C++, đã được sử dụng trong việc vận hành trang web.

Bằng việc hình thành thư viện này với tên là Folly, Facebook có thể sẽ công bố thêm một số chương trình nội bộ như một mã nguồn mở, trình biên dịch HipHop PHP, và nền tảng chia sẻ dịch vụ Thrift.

Facebook hiện đang phụ thuộc vào những phần mềm nguồn mở như MySQL, PHP và các hệ thống cache làm cho ứng dụng chạy nhanh hơn, vào trong việc vận hành trang web của mình. Sau khi công bố thư viện Folly, các nhân viên phát triển của Facebook sẽ phải viết lại một số tính năng mà trước đây sử dụng nguồn trong Folly.

Nhưng ngay cả khi những nhân viên này không có kế hoạch sử dụng các ứng dụng trong thư viện, họ vẫn cần tham khảo chúng, vì chúng có thể cung cấp các giải pháp hữu dụng để sử dụng trên các môi trường khác. Nhiều phần mềm con có mặt trong Folly vận hành nhanh hơn so với các phần mềm tương tự hiện nay. Những tiện ích này đã từng được thiết kế để có thể vận hành trong những môi trường phức tạp, qua hàng ngàn máy chủ.

Thư viện Folly không hề là đồ bỏ, các phần mềm con sở hữu rất nhiều tính năng tốt: một số được thiết kế để sử dụng bộ nhớ hiệu quả hơn, số khác có thể giảm thiểu xung đột, hàng loạt các phần mềm con xử lí chuỗi sử dụng ít chu kì CPU hơn các định dạng khác ở các thư viện C++ khác....

Thư viện Folly đã được tải lên GitHub, và Facebook sẽ tiếp tục bổ sung những phần mềm con khác mà họ phát triển.

Theo ComputerWorldBình luận

  • TTCN (0)