Một tài khoản rác.

Tuần vừa qua, trong báo cáo tài chính của mình, Facebook công bố con số 955 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, trong đó có 543 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng thông qua thiết bị di động.

Tuy nhiên, Facebook tính toán rằng 4,8% tài khoản hiện có chỉ là tài khoản phụ của người sử dụng – bên cạnh tài khoản mà họ sử dụng thường xuyên. Trong khi đó 2,4% là tài khoản không được xếp là người dùng, và 1,5% là tài khoản bỏ không. Tổng cộng, số tài khoản rác lên tới 8,7% tổng số tài khoản của Facebook, tức là 83,09 triệu tài khoản.

Con số này đã vượt xa cả về số lượng và tỉ lệ so với tính toán gần đây nhất của Facebook. Quay trở lại tháng Ba, công ty nói rằng có 5 đến 6% tài khoản là tài khoản rác hoặc tài khoản phụ. Tại thời điểm đó, tỉ lệ này tương đương từ 42,25 đến 50,7 triệu người dùng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là một số lượng lớn các tài khoản rác đã được tạo ra sau 5 tháng, đơn giản là Facebook đã trở nên minh bạch hơn trong việc xác định tài khoản rác. Trước đây công ty chỉ liệt kê các tài khoản phụ và tài khoản rác, còn bây giờ đã được chia thành các phần rõ ràng hơn: tài khoản phụ 4,8%, tài khoản không được xếp loại người dùng 2,4%, và tài khoản bỏ không 1,5%.

Hai loại tài khoản sau được Facebook giải thích như sau: tài khoản không được xếp loại người dùng là những tài khoản được tạo ra phục vụ cho mục đích kinh doanh, phục vụ tổ chức, hoặc tạo ra cho những cá thể không phải là người, ví dụ như vật nuôi. Trong khi đó, tài khoản bỏ không là những tài khoản được lập ra phục vụ cho những mục đích vi phạm điều lệ hoạt động của Facebook, ví dụ như để gửi thư rác.

Dù sao, Facebook vẫn là một mạng xã hội tốt với lượng người dùng thực tế khổng lồ, mặc dù bên cạnh còn nhiều mặt trái. Các con số mới được công bố đã dẫn đến hai luồng ý kiến khác hẳn nhau xoay quanh nền tảng Facebook. Một ý kiến thì cho rằng hiện đang có quá nhiều chương trình tự động (bots) trên Facebook để phục vụ cho Facebook Ads, trong khi ý kiến còn lại cho rằng Facebook không cần sử dụng đến tài khoản tự động để kiếm doanh thu.

Theo CNETBình luận

  • TTCN (1)
upkey1010  8

83 tr ng. Sắp bằng dân số VN rồi.

Tài khoản rác nhiều thật