Doanh nghiệp thế giới “khát” chuyên gia big data

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hàng đầu của Pháp như HEC (Trường Thương mại cao cấp Paris), ESSEC (Trường Khoa học kinh tế và thương mại cao cấp), Polytechnique (Trường Bách khoa),… liên tục mở các chuyên ngành đào tạo liên quan đến phân tích, truy xuất big data.