Những máy tính bỏ túi như Casio FX 570 ES Plus sẽ được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia năm nay

Theo nội dung văn bản vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) gửi đến các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, cho biết những máy tính bỏ túi thông dụng được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia 2017 là những máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không hỗ trợ thẻ nhớ để lưu trữ dữ liệu.

Đối chiếu theo nội dung văn bản, một số máy tính bỏ túi thông dụng ((làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) thương hiệu Casio, VinaCal, Vietnam Calculator, Sharp hay Canon được phép mang vào phòng thi THPT quốc gia sắp tới. Chúng gồm:

  • Casio FX 570 MS, FX 570 ES Plus, FX 570VN Plus, FX 500MS hay FX 500 VNPlus
  • VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II
  • Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES Plus Function, VN 570 RS, VN 570 ES, VN-570 ES Plus
  • Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM
  • Canon F-788G, F-789GA

Được biết, quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phổ biến nội dung thông báo này tới các giáo viên, giảng viên và học sinh thuộc phạm vi quản lí.

Theo Người Đưa Tin.
Bình luận

  • TTCN (0)