Theo nghiên cứu, các doanh nghiệp đang tụt hậu trong cuộc đua để tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công DDoS, do sự phụ thuộc vào người khác và thiếu kiến thức chung về cách tự bảo vệ mình chống lại nguy cơ trở thành nạn nhân.

  • 43% doanh nghiệp cảm thấy dễ bị tấn công
  • 41% cho biết mặc dù họ muốn biết nhiều hơn nhưng họ có rất ít kiến thức về mối đe dọa này và chỉ phụ thuộc vào các đối tác công nghệ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ Internet (34%) và nhà cung cấp dữ liệu (26%).

Các doanh nghiệp không có chiến lược rõ ràng về cách ứng phó các cuộc tấn công DDoS có thể thiếu các biện pháp cơ bản như máy chủ dự trữ và sao lưu dữ liệu. Kết quả là, họ có thể không chuẩn bị sẵn sàng, không đủ khả năng ứng phó khi gặp sự cố.

Đối với những người chủ động tự bảo vệ mình chống lại các cuộc tấn công DDoS thì nguyên nhân là do họ đã từng là nạn nhân trong quá khứ (30%) hoặc vì họ được yêu cầu làm như vậy do quy định (35%).

Kaspersky DDoS Protection có thể giúp các doanh nghiệp tự bảo vệ mình chống lại các cuộc tấn công DDoS. Giải pháp tích hợp đầy đủ tính năng tiên tiến thông minh và phần mềm cảm biến đặc biệt để bảo vệ các tổ chức từ các cuộc tấn công phức tạp nhất.Bình luận

  • TTCN (0)