Thăm đại bản doanh Google

Là nơi có môi trường làm việc được đánh giá thuộc hàng tốt nhất thế giới, Google trở thành thỏi nam châm thu hút các nhân tài công nghệ trên toàn cầu.

Qualcomm: nhiều năm nhìn lại

Hơn 30 năm qua, Qualcomm vẫn luôn và đang tiếp tục đầu tư vào các công nghệ không dây. Mục tiêu và sứ mệnh của Qualcomm là kết nối. Với sự phát triển của công nghệ không dây, thế giới hiện nay đã trở thành thế giới kết nối.