Các nhà mạng Ấn Độ tập trung mạnh vào mạng 5G

Các nhà mạng Ấn Độ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông, nhằm cải thiện tốc độ truy cập, đón đầu xu hướng di động bùng nổ tại thị trường này trong thời gian tới.