Microsoft thêm tính năng dịch chữ trong ảnh

Sau một thời gian tung ra phần mềm Microsoft Translator, ứng dụng dịch qua lại giữa các ngôn ngữ tương tự như Google Translate, Microsoft đã bổ sung thêm khả năng dịch được chữ viết có trong bức ảnh.