Huawei Technologies Co. Ltd. (Công ty trách nhiệm hữu hạn kĩ thuật Hoa Vi).