Thông Tin Công Nghệ

Tự làm "siêu" UPS cho riêng mình

Cho dù bạn đang làm việc văn phòng hay say mê trong một trận Unreal thì chiếc UPS (uninterruptible power supply) là thiết bị thiết yếu để giúp mọi...