Thông Tin Công Nghệ

3
1417

Theo bạn thì bàn phím ảo hay thật sẽ giành phần thắng lợi ???

1- Tôi được biết mọi người đang hỏi về tương lai của bàn phím như sau : http://www.thongtincongnghe.com/article/25208
1
1886

Transistor nào sẽ là tương lai gần (năm 2015) trong máy tính ??

1- Tôi được biết IBM đang phát triển bộ vi xử lý graphene có tốc độ 155 GHz thông qua link sau :
5
1717

Hỏi về bộ vi xử lý graphene của IBM (tốc độ 155 GHz) ?

Tôi được biết hãng IBM (Hoa Kỳ) vừa mới giới thiệu bộ xử lý graphene nhanh nhất có tốc độ 155 GHz thông qua link sau :