Bkav đi kinh doanh thiết bị vệ sinh

Những thiết bị điện tử gia dụng thông minh SmartHome đang giúp Bkav gây dựng thương hiệu trong một lĩnh vực kinh doanh mới. Không chỉ là "bác sĩ"...