Đến lúc kết thúc cho đĩa DVD?

Chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đời của các loại thiết bị lưu trữ một thời được coi là tối tân như băng cassette, đĩa mềm… Sau vài chục năm phục vụ...

HD box sẽ phế truất SmartTV?

Các dòng SmartTV năm qua đã không tạo được thị phần tốt như kì vọng và nhiều khả năng nếu không thay đổi, nó sẽ phải nhường chỗ cho các thiết bị giải...