0
1300

Hỏi về màn trình diễn cho dòng điện qua cơ thể ?

Tôi được biết có người có khả năng trình diễn với dòng điện qua cơ thể thông qua trang Web sau : Kỷ lục đun nước qua cơ thể (lam nong 15 ml nuoc tu...