"Khách lạ" trong thế giới ảo

Internet đã thu hẹp không gian, thời gian, mở cánh cửa khổng lồ để loài người vươn tới tương lai. Tuy nhiên, cạnh những điều tốt đẹp, loài người cũng...