Nhóm không có bài công khai. Bạn phải đăng kí hoặc đăng nhập và trở thành thành viên nhóm trước khi gửi nội dung, hoặc đọc các bài ẩn.

Chao mung den voi nhom Vien Thong