Sau khi cho bạn mình mượn thì máy của mình không bật được nữa

Bạn mình nói không biết

Mình đã thử sạc nhưng màn hình chỉ sáng và hiện ra biểu tượng walkman cùng dòng chữ " Every has its music" khoảng 10 giây rồi tắt và lặp lại quá trình đó

Hơn nữa, máy mình không kết nối được với máy tính

Có ai dùng máy này làm ơn chỉ mình xem nó bị sao


Bình luận

  • TTCN (0)