mình cần tìm cover cho tablet nexus 7 có dây ràng phía sau để ràng vào tay người cầm để không bị rơi....mình cần tìm gấp gấp!!!!


Bình luận

  • TTCN (0)