Thời gian: 
expired

Hoặc phần mềm miễn phí nào đó giúp chuyển đổi file .vcf sang .xls một cách hiệu quả. (Tôi đã thử dùng "VCF to Excel Converter" nhưng không chuyển hết được các số trong danh bạ). Cảm ơn tất cả các @ vào chia sẻ.


Bình luận

  • TTCN (0)