Thông Tin Công Nghệ

Công ty em kết nối máy tính các phòng với nhau. Bây giơ làm việc theo nhóm - em muốn kết nối mạng Lan chỉ mấy máy với nhau (tạo thành 1 nhóm ) ko liên quan tới các máy khác thì e phải làm như thế nào????


Bình luận

  • TTCN (3)
Viết bình luận...

Bạn có thể tạo VLAN, nhưng cần cấu hình lại switch. Không thì cần thêm phần mềm tạo VPN giữa các máy.

bạn có thể đặt mật khẩu cho tài khoản đăng nhập vào mạng LAN và sau đó bạn cung cấp Mật Khẩu đó cho những thành viên trong nhóm của bạn

có thể đổi IP address, subnetmark cho nhóm riêng.