a/c nào có cái đồ án quản lý phong máy vi tính khoa CNTT không ạ cho em xin với em đang phải làm.có phần nào cũng được như: khảo sát hay code càng tốt ạ. thanks all


Bình luận

  • TTCN (0)