Thông Tin Công Nghệ

Các lĩnh vực khoa học ứng dụng gồm có các ngành kĩ thuật, y tế...

Anh hé lộ tên lửa siêu thanh

Hải quân Hoàng gia Anh tuyên bố đang theo đuổi dự án chế tạo một loại tên lửa mới, có khả năng phá hủy vũ khí của kẻ thù với tốc độ gấp 3 lần vận tốc...