Thông Tin Công Nghệ

Chỉ số IQ đã lỗi thời

Nhóm nghiên cứu cho rằng chỉ số thông minh (IQ) không phản ánh chính xác trí thông minh của con người vốn thể hiện một cách tổng thể ở ba lĩnh vực...