Thông Tin Công Nghệ

1
4184

Tư vấn tự mua linh kiện để nâng cấp PC

Cấu hình máy của mình hiện nay là Main: P5KPL - AM SE Chip :Intel Celeron E3200 VGA : Geforce 7300 SE Nguồn : Arrow AHA 450W
1
630

Tham gia nhóm bằng cách nào?

Mình mới lên trên này nên không biết.