Thông Tin Công Nghệ

Chiếc máy ultrabook sắp tới của bạn là?

Chromebook Pixel vừa xuất hiện
9% (28 phiếu)
Macbook Pro hoặc Macbook Air nhà Táo
36% (110 phiếu)
Một chiếc trong dòng Asus Zenbook
14% (42 phiếu)
Ultrabook của một hãng khác
12% (36 phiếu)
Chưa rõ, tôi cần thời gian để quyết định
8% (23 phiếu)
Tôi không có ý định sắm ultrabook
21% (64 phiếu)
Tổng số phiếu: 303