Theo bạn đâu là ultrabook ấn tượng nhất của năm 2012?

Asus Zenbook Prime
19% (94 phiếu)
HP Envy 14 Spectre
9% (46 phiếu)
Acer Aspire S7
9% (42 phiếu)
Toshiba Portégé Z930
3% (14 phiếu)
Asus Taichi
6% (27 phiếu)
Samsung Series 9 2012
14% (67 phiếu)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon
11% (55 phiếu)
Lenovo IdeaPad Yoga
3% (17 phiếu)
Sony Vaio Duo 11
12% (57 phiếu)
Sony Vaio Z 2012
14% (69 phiếu)
Tổng số phiếu: 488