0
1201

Hỏi về khả năng điều khiển máy tính bằng suy nghĩ của một người trong chuyện lạ

Tôi được biết có một người có khả năng kỳ tài là điều khiển được 1 quả quýt theo ý nghĩ của mình sao cho 2 người còn lại không thể bắt được trong...