Logitech giới thiệu Webcam chat Skype 1080p

Nếu trước đây người dùng đã từng ấn tượng với sản phẩm webcam model C910 của Logitech được giới thiệu hồi tháng 6/2011 thì lần này Logitech tiếp tục...

Hi vọng gì từ các máy in trong năm 2012?

Bạn muốn in từ smartphone, máy tính bảng hay từ một thành phố khác? Các máy in của năm 2012 sẽ đảm nhiệm việc đó và còn cung cấp những cách khác để...