Thông Tin Công Nghệ

3
1894

Tại sao chúng ta không nghiên cứu để SX ngay vi xử lý bằng Graphene ??

1- Tôi được biết hãng SX vi xử lý danh tiếng Intel đang cho lên kế hoạch SX vi xử lý 14nm trong phòng thí nghiệm hiện nay như sau :
3
1418

Theo bạn thì bàn phím ảo hay thật sẽ giành phần thắng lợi ???

1- Tôi được biết mọi người đang hỏi về tương lai của bàn phím như sau : http://www.thongtincongnghe.com/article/25208