Tác giả
Foxit Software
Phiên bản
6
Trang chủ
www.foxitsoftware.com
Giấy phép
Miễn phí, Thương mại
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Foxit Reader là phần mềm có chức năng tương tự như Adobe Reader, nhưng nó sử dụng cực kì đơn giản và dễ dàng.

Ảnh

Bình luận

  • TTCN (2)
Quang Trung  22192

Có thể nói là nhanh hơn Adobe nhiều!

Quang Trung  22192

Vừa cập nhật phiên bản 3.0