Tác giả
PendriveLinux
Phiên bản
0.0.6.7
Trang chủ
www.pendrivelinux.com
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

Phần mềm cho phép bạn chạy/cài đặt nhiều HĐH Linux trên một thẻ nhớ USB duy nhất. Đây là phiên bản mở rộng so với Universal USB Installer, vốn chỉ cài được một HĐH lên thẻ nhớ.


Bình luận

  • TTCN (0)