Spyware là gì ?

TTCN xin trả lời câu hỏi của bạn Ngô Minh Tùng : các anh các chị ơi hiện nay em đang dùng chương trình spyware doctor em thấy các bạn em bảo chương...