0
2821

Dấu hiệu phát hiện máy bị trở thành BOTNET?

Đây là những file lạ trên máy: - File ẩn, định dạng lạ. - Không phát hiện phần mềm lạ trong programe, không phát hiện trong start menu tuy nhiên có...