Android 2.2 không dành cho máy tính bảng

Mặc dù phiên bản Android 3.0 (tên mã Gingerbread) hay Android 3.1 hoặc 3.2 (tên mã Honeycomb) đang được phát triển mạnh mẽ dành cho máy tính bảng...