Tác giả
Gurjit Singh
Phiên bản
3.10.3
Trang chủ
code.google.com
Giấy phép
Tự do, Miễn phí
HĐH
Windows 2000/XP, Windows

LocK-A-FoLdeR không chỉ giúp bạn mã hóa và bảo vệ những dữ liệu quan trọng hay riêng tư có trên máy tính của mình, mà bên cạnh đó còn giúp giải quyết những hậu quả do vi rút để lại, khiến cho dữ liệu trên máy biến mất hay không thể truy cập được.

Bài giới thiệu: 

Bình luận

  • TTCN (0)