6
3188

Cho em hỏi về phần mềm làm beat Goldwave 5.25

Thức chất là phần mềm đó rất khó dùng , thế nên em mới hỏi mấy bác là dùng sao. em có tham khảo phần hướng dẫn ở vn-zoom nhưng không hiểu gì cả ,...