Theo bạn đâu là mức giá phù hợp cho MTB Surface RT?

Theo bạn đâu là mức giá phù hợp cho MTB Surface RT?

199 USD
42% (741 phiếu)
249 USD
15% (263 phiếu)
299 USD
12% (213 phiếu)
349 USD
8% (143 phiếu)
399 USD
8% (133 phiếu)
499 USD
7% (124 phiếu)
599 USD
4% (78 phiếu)
Một con số khác
3% (52 phiếu)
Tổng số phiếu: 1747
Kiến Văn gửi vào Thứ tư, 15 Tháng 8, 2012 - 20:46. Cập nhật lần cuối vào ngày 15/10/2012 17:00. 3569 lượt xem.

Bình luận

  • TTCN (0)
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: