Bạn sẽ nâng cấp lên Windows 8 hay chờ Windows 9?

Bạn sẽ nâng cấp lên Windows 8 hay chờ Windows 9?

25% (134 phiếu)
Không
27% (149 phiếu)
Tôi đang dùng Window 8 rồi
39% (212 phiếu)
Tôi không dùng Windows
9% (50 phiếu)
Tổng số phiếu: 545
Nguyễn Nam gửi vào Thứ tư, 6 Tháng 3, 2013 - 19:01. 2723 lượt xem.

Bình luận

  • TTCN (0)
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: