Bạn chọn smartphone cao cấp nào?

Bạn chọn smartphone cao cấp nào?

HTC One
34% (538 phiếu)
iPhone 5
23% (360 phiếu)
Samsung Galaxy Note II
8% (119 phiếu)
Samsung Galaxy S4
22% (349 phiếu)
HTC 8X
3% (49 phiếu)
LG Nexus 4
5% (73 phiếu)
LG Optimus G
6% (96 phiếu)
Tổng số phiếu: 1584
Hiếu Tròn gửi vào Thứ ba, 26 Tháng 3, 2013 - 10:06. 3646 lượt xem.

Bình luận

  • TTCN (0)
Chuyên mục
Đăng nhập
Tin mới: