Với cặp iPhone 5s, 5c được ra mắt và iPhone 5 bị khai tử, bạn sẽ chọn dế thông minh nào.
iPhone 5s thời thượng
41% (261 phiếu)
iPhone 5c sành điệu
3% (22 phiếu)
iPhone 4s đang giảm giá
20% (130 phiếu)
Sản phẩm khác
35% (226 phiếu)
Tổng số phiếu: 639

Bình luận

  • TTCN (0)