Lịch sử công cụ tìm kiếm:

- Hoàng hậu tra cứu trên gương thần:

Ảnh

- Kết quả tìm được với nút +1. Hoàng Hậu không được đứng đầu danh sách kết quả :(

Ảnh

- Liền nảy ra ý định thực hiện SEO để cải thiện vị trí:

Ảnh

Bình luận

  • TTCN (0)