Thông Tin Công Nghệ

Năm học mới sắp đến rồi, thế nên cuộc chiến giữa Apple và Samsung có thể tóm gọn qua hình dưới đây cho dễ hiểu.

Ảnh

Bình luận

  • TTCN (4)
Đăng nhập để viết bình luận.

Quá gọn Wink

Vậy cái này thì sao : article/38036

Huyên thuyên

Cái này toàn cảnh hơn Big Grin