Năm học mới sắp đến rồi, thế nên cuộc chiến giữa Apple và Samsung có thể tóm gọn qua hình dưới đây cho dễ hiểu.

Ảnh

Bình luận

  • TTCN (4)
Hiếu Tròn  25905

Quá gọn Wink

Minh Tuấn  250

Vậy cái này thì sao : article/38036

Hải Nam  30847

Cái này toàn cảnh hơn Big Grin