Thông Tin Công Nghệ

Năm học mới sắp đến rồi, thế nên cuộc chiến giữa Apple và Samsung có thể tóm gọn qua hình dưới đây cho dễ hiểu.

Ảnh

Bình luận

  • TTCN (4)
Hiếu Tròn 25905 điểm

Quá gọn Wink

Minh Tuấn 249 điểm

Vậy cái này thì sao : article/38036

Vũ Ngọc Bích 47 điểm

Huyên thuyên

Hải Nam 30768 điểm

Cái này toàn cảnh hơn Big Grin