Thông Tin Công Nghệ

Sau khi iPhone 5 ra đời, chân dung của của các thế hệ iPhone kế tiếp đã được định hình.

Ảnh
Ảnh

Bình luận

  • TTCN (2)
Viết bình luận...

Haha

Cũng khá thú vị chứ, nhất là có thể làm kiếm Rolling On The Floor